224 826 573  /   recepce@comfortcare.cz

Pracovně lékařské služby

Akciová společnost Comfort Care je nestátním zdravotnickým zařízením. Je registrována podle zákona č. 372/2011 o zdravotních službách. V souladu s tímto zákonem a příslušnými rozhodnutími o registraci se společnost COMFORT CARE, a.s. zaměřuje na poskytování pracovně lékařských služeb klientům na celém území České republiky. Naše síť zdravotnických zařízení a široké spektrum erudovaných lékařů zajišťuje klientům, resp. jejich zaměstnancům komplexní pracovně lékařské prohlídky, a to včetně vstupních, periodických, mimořádných nebo výstupních prohlídek a také dohled na pracovišti.

Víme, že náklady na zdravotní péči hradí zaměstnavatel, proto každý zaměstnanec podstoupí řádná vyšetření nutná pro vydání posudku o zdravotní způsobilosti s ohledem na vykonávanou práci.

Priority PLS:

 • Poradenství
 • Dohled nad pracovními podmínkami
 • Dohled nad zdravím
 • Pracovní lékařství
 • Vnitřní lékařství
 • Všeobecné praktické lékařství

Cílem naší společnosti je zajištění maximální spokojenosti našich klientů a jejich zaměstnanců. Našim klientům garantujeme legislativní jistotu (i pro případné soudní spory), úsporu produkčního času jejich zaměstnanců s čímž souvisí i úspora vynaložených prostředků, přispíváme k jejich renomé odpovědných a férových zaměstnavatelů.

Personalisté našich partnerů (klientů) kvitují zjednodušení jejich práce - zajišťujeme validní výsledky a reporty, včetně toho, že kontrolujeme platnost prohlídek, k nimž zaměstnance vyzýváme. Proklientsky orientovaný systém péče PLS ulehčí personalistům jejich práci, protože všechny termíny hlídáme za ně.

Cílová skupina:

Náš PLS je určený pro každého zaměstnavatele, bez ohledu na počet zaměstnanců. Našimi klienty jsou živnostníci, peněžní ústavy, obchodní řetězce, dopravci, advokátní kanceláře, výrobní i nevýrobní společnosti i veřejný sektor. Je samozřejmé, že u každého klienta (zaměstnavatele) přistupujeme při realizaci PLS individuálně, vnímáme charakter jeho aktivit, jeho činnosti.

Klientům (zaměstnavatelům) je k dispozici telefonní asistence, která přijímá a aktivně odpovídá na požadavky.

Comfort Care zajišťuje PLS v každém krajském a okresním městě v České republice. Síť smluvních poskytovatelů je i ve větších městech s průmyslovou a obchodní infrastrukturou.

Má-li klient zájem, vypravíme zdravotní tým na určené pracoviště. Naše manažerské programy pro zaměstnavatele a jím určené pracovníky mají charakter individuální péče.

Naše služby:

 • Dohled nad zdravím pracovníků v souvislosti s jejich pracovní činností
 • Stanovení a vyhodnocení nebezpečí ohrožující zdraví na pracovištích
 • Dohled nad činiteli v pracovním prostředí, které mohou ovlivňovat zdraví pracovníků, včetně závodních jídelen, ubytoven a hygienických zařízení, pokud jsou v gesci zaměstnavatele
 • Spoluúčast na vypracování programů vedoucích ke zlepšování pracovní činnosti, včetně pracovního prostředí
 • Vyhodnocení působení některých látek na zdraví pracovníků
 • Poradenství o bezpečnosti a hygieně při práci a ergonomii individuálních a hromadných ochranných prostředků
 • Spoluúčast na rozborech pracovní úrazovosti a nemocí z povolání
 • Organizace školení první pomoci a zajištění výcviku a výchovy v oblasti zdraví a hygieny při práci
OČKUJEME OČKOVACÍ LÁTKOU
PFIZER A MODERNA I BEZ REGISTRACE!!!

Více informací ZDE

Očkovací centrum najdete v budově Comfort Care v 1. patře.

Dotazy ohledně očkování zasílejte na ockovani@comfortcare.cz, nebo volejte tel: 723 952 975