224 826 573  /   recepce@comfortcare.cz

Nabízené službyKomplexní zdravotní péče

Poliklinika Comfort Care nabízí v rámci Skupiny Comfort Care plný rozsah zdravotnických služeb. Ty zahrnují kompletní vstupní vyšetření, preventivní péči, ambulantní služby včetně zajištění umístění na lůžkovém oddělení.

Zdravotnické služby poskytujeme v logicky navazujícím celku a respektujeme časové možnosti našich pacientů. Nabízíme také možnost získání klientských karet s VIP přístupem.


Pracovně lékařské služby (PLS)

Akciová společnost Comfort Care je nestátním zdravotnickým zařízením. Je registrována podle zákona č. 372/2011 o zdravotních službách. V souladu s tímto zákonem a příslušnými rozhodnutími o registraci se společnost COMFORT CARE, a.s. zaměřuje na poskytování pracovně lékařských služeb klientům na celém území České republiky. Naše síť zdravotnických zařízení a široké spektrum erudovaných lékařů zajišťuje klientům, resp. jejich zaměstnancům komplexní pracovně lékařské prohlídky, a to včetně vstupních, periodických, mimořádných nebo výstupních prohlídek a také dohled na pracovišti.

Víme, že náklady na zdravotní péči hradí zaměstnavatel, proto každý zaměstnanec podstoupí řádná vyšetření nutná pro vydání posudku o zdravotní způsobilosti s ohledem na vykonávanou práci.

Priority PLS:

 • Poradenství
 • Dohled nad pracovními podmínkami
 • Dohled nad zdravím
 • Pracovní lékařství
 • Vnitřní lékařství
 • Všeobecné praktické lékařství

Cílem naší společnosti je zajištění maximální spokojenosti našich klientů a jejich zaměstnanců. Našim klientům garantujeme legislativní jistotu (i pro případné soudní spory), úsporu produkčního času jejich zaměstnanců s čímž souvisí i úspora vynaložených prostředků, přispíváme k jejich renomé odpovědných a férových zaměstnavatelů.

Personalisté našich partnerů (klientů) kvitují zjednodušení jejich práce - zajišťujeme validní výsledky a reporty, včetně toho, že kontrolujeme platnost prohlídek, k nimž zaměstnance vyzýváme. Proklientsky orientovaný systém péče PLS ulehčí personalistům jejich práci, protože všechny termíny hlídáme za ně.

Cílová skupina:

Náš PLS je určený pro každého zaměstnavatele, bez ohledu na počet zaměstnanců. Našimi klienty jsou živnostníci, peněžní ústavy, obchodní řetězce, dopravci, advokátní kanceláře, výrobní i nevýrobní společnosti i veřejný sektor. Je samozřejmé, že u každého klienta (zaměstnavatele) přistupujeme při realizaci PLS individuálně, vnímáme charakter jeho aktivit, jeho činnosti.

Klientům (zaměstnavatelům) je k dispozici telefonní asistence, která přijímá a aktivně odpovídá na požadavky.

Comfort Care zajišťuje PLS v každém krajském a okresním městě v České republice. Síť smluvních poskytovatelů je i ve větších městech s průmyslovou a obchodní infrastrukturou.

Má-li klient zájem, vypravíme zdravotní tým na určené pracoviště. Naše manažerské programy pro zaměstnavatele a jím určené pracovníky mají charakter individuální péče.

Naše služby:

 • Dohled nad zdravím pracovníků v souvislosti s jejich pracovní činností
 • Stanovení a vyhodnocení nebezpečí ohrožující zdraví na pracovištích
 • Dohled nad činiteli v pracovním prostředí, které mohou ovlivňovat zdraví pracovníků, včetně závodních jídelen, ubytoven a hygienických zařízení, pokud jsou v gesci zaměstnavatele
 • Spoluúčast na vypracování programů vedoucích ke zlepšování pracovní činnosti, včetně pracovního prostředí
 • Vyhodnocení působení některých látek na zdraví pracovníků
 • Poradenství o bezpečnosti a hygieně při práci a ergonomii individuálních a hromadných ochranných prostředků
 • Spoluúčast na rozborech pracovní úrazovosti a nemocí z povolání
 • Organizace školení první pomoci a zajištění výcviku a výchovy v oblasti zdraví a hygieny při práci

Preventivní vyšetření

Přestože se cítíte zdraví, neměli byste opomíjet preventivní prohlídky. Ty mohou odhalit závažná onemocnění ve stadiu léčitelnosti. Comfort Care nabízí preventivní vyšetření „na míru“ také za přímou úhradu. Samozřejmě, že dodržujeme zákonnou normu pro tuto oblast zdravotnické péče, kterou upravuje vyhláška č. 70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách. Prevence je nedílnou součástí péče o zdraví.

Četnost preventivních prohlídek (PP):

 • Všeobecná PP dospělých u praktického lékaře 1x za dva roky
 • Gynekologická PP – každoročně od 15 let
 • Stomatologická prohlídka 2x ročně (jedna PP dle vyhlášky a jedna tzv. pravidelná prohlídka)

Preventivní prohlídky jsou základem péče každého občana o své zdraví. Na tyto prohlídky navazují tzv. screeningové programy odhalující event. onkologické nálezy v raném stadiu, tedy v době, kdy lidé nemají žádné příznaky či potíže.

Česká republika patří v oblasti sreeningových programů zhoubných nádorů k evropské špičce. Tyto programy zahrnují mamografii prsů (od 45 let jedenkrát za dva roky), okultní krvácení do stolice (tlusté střevo a konečník), testy se provádějí u lidí ve věku 50 – 55 let každoročně, u dříve narozených 1x za dva roky, cytologické vyšetření stěru děložního hrdla (od 15 let 1x ročně). Screening mamografu a stěru z děložního hrdla provádějí akreditovaná pracoviště.
OČKUJEME OČKOVACÍ LÁTKOU
PFIZER A MODERNA I BEZ REGISTRACE!!!

Více informací ZDE

Očkovací centrum najdete v budově Comfort Care v 1. patře.

Dotazy ohledně očkování zasílejte na ockovani@comfortcare.cz, nebo volejte tel: 723 952 975